De popadour

For adoption

Sometime we have adult dogs for adoption. They have to stay in co-ownership with me and new owner. All conditions will be written in contract !!! if you are interested write me mail pompadour@pompadour.sk or call me 00421/903434926

Máme na adopciu psíkov. Zostávajú v spoluvlastníctve mňa a nového majiteľa. Podmienky budú spísané v zmluve. Ak máte záujem napíšte mi mail pompadour@pompadour.sk alebo mi zavolajte 00421/903434926