De popadour

Zuzana Nouzáková

NITRA, SLOVAKIA
Tel.: 00 421 903 434 926
pompadour@pompadour.sk
depompadour@azet.sk

www.pompadour.sk
www.pomeranianpompadour.com

Dog and Cat

Článok v časopise Pes a mačka /kliknutím na obrázok sa otvorí v pdf formáte/

An article in the magazine Dog and Cat /Please, click on the picture-pdf/

Pes a mačka Pes a mačka


Video

V auguste 2006 sme boli v relácii Relax na STV. Rozhovor robila Michaela Suríniová, ktorá má od nás psíka-Pierrot de Pompadour.

In August 2006 we haved been in TV serial "RELAX". Discussion about my dogs have done Michaela Suríniová, she has one male from me, the Pierrot de Pompadour.V oktobri 2006 sme točili krátku reportáž o Papillónoch pre STAnimal.

On Oktober 2006 we have done a short reportage for STAnimal chanel.