De popadour

For sale

If you are interested to buy a puppy from our kennel, please write me an e-mail Including the following information:
 • short presentation about yourself and your family
 • country and city where you are from
 • contact information (phone number, E-mail, address)
 • your experience with Papillons or dogs generally
 • why and which one you wish to own a Papillon from our kennel
 • to E-mail only with one question, "how much costs a puppy" I don´t answer!!!
Pokiaľ máte záujem o šteniatko z nášho chovu napíštenám e-mail s nasledujúcimi informáciami:
 • niečo krátko o sebe a svojej rodine, v ktorej bude šteniatko žiť
 • krajinu, mesto, odkiaľ pochádzate
 • nechajte na seba nejaký kontakt, telefon,E-mail, adresu
 • Vaše skúsenosti s chovom Papillona, alebo iného psíka
 • prečo a akého Papillona si želáte
 • na E-maily s jedinou otázkou "koľko stojí šteňa" neodpovedám!!!

Taira

FEMALE Taira de Pompadour only as sweet pet, she is very small about 2kg.

taira15jan__4_.jpg, 51kB


Bandit

MALE Bandit de Pompadour excellent male for show and breed PEDIGREE

bandit20febr__69_.jpg, 120kB


bandit20febr__77_.jpg, 107kB


bandit20febr__76_.jpg, 104kB


Bichet

FEMALE Bichet de Pompadour excellent female for show and breed PEDIGREE

bichett24marec__233_.jpg, 143kB


bichet19febr__23_.jpg, 141kB


bichett24marec__231_.jpg, 107kB


Phalene

MALE PHALENE excellent strong boy for show and sport

estean24marec__247_.jpg, 118kB


estean24marec__249_.jpg, 107kB


estean24marec__248_.jpg, 112kB