De popadour

For sale

If you are interested to buy a puppy from our kennel, please write me an e-mail Including the following information:
 • short presentation about yourself and your family
 • country and city where you are from
 • contact information (phone number, E-mail, address)
 • your experience with Papillons or dogs generally
 • why and which one you wish to own a Papillon from our kennel
 • to E-mail only with one question, "how much costs a puppy" I don´t answer!!!
Pokiaľ máte záujem o šteniatko z nášho chovu napíštenám e-mail s nasledujúcimi informáciami:
 • niečo krátko o sebe a svojej rodine, v ktorej bude šteniatko žiť
 • krajinu, mesto, odkiaľ pochádzate
 • nechajte na seba nejaký kontakt, telefon,E-mail, adresu
 • Vaše skúsenosti s chovom Papillona, alebo iného psíka
 • prečo a akého Papillona si želáte
 • na E-maily s jedinou otázkou "koľko stojí šteňa" neodpovedám!!!

Males and female

We have now for sale 2 males and female after Zucca Tan Maria Sirrah and Chantalle de Pompadour

pompadour@pompadour.sk 00421 903 434 926Father - Zucca Tan Maria SirrahMother - Chantalle de Pompadou