De popadour

Shows/Výstavy

02. 11. 2008

MVP-Nitra posudzovala p. Jílková

 • Don Perignon de Pompadour-tr.ml.- V1, Cajc
 • Yonathan de Pompadour-tr.str.-V1,CAC,R.CACIB
 • Francois de Pompadour-tr.dor.-Veľmi nádejná
 • Claudia Cardinale de Pompadour-tr.ml.- V2

International dog show-Nitra/SK/ judge Mrs. Jílková

 • Don Perignon de Pompadour-youth class-Excellent 1 youth winner
 • Yonathan de Pompadour-intermedia class-Excellent 1, CAC,R.CACIB
 • Francois de Pompadour-puppy class-very hopeful
 • Claudia Cardinale de Pompadour-youth class-Excellent 2

05. 10. 2008

Klubová výstava Spišská Nová Ves, posudzovala Eva Schwarzová

 • Don Perignon de Pompadour-tr.ml.- V1, Cajc
 • Yonathan de Pompadour-tr.str.-V 2, R.CAC
 • Čivava-posudzovala p. Jílková Paris Zuzanin Raj-tr.str. V 3

Club show in Spišská Nová Ves/SK/ judge Mrs. Eva Schwarz

 • Don Perignon de Pompadour-youth class-Excellent 1 youth winner
 • Yonathan de Pompadour-intermedia class-Excellent 2, R.CAC
 • Paris Zuzanin Raj- intermedia class-Excellent 3

31. 08. 2008 CAC výstava v Trbovlje

31. 08. 2008 CAC výstava v Trbovlje /SLO/ posudzoval Paul Stanton /Švédsko/
 • Yordan de Pompadour-tr.ml. V1,Cajc,BOB !!!
 • Nanette de Pompadour-tr.otv.V1,CAC
 • Fouche de Pompadour-tr.puppy-VN 1 /maj.T.Kristovič/
30. 08. 2008 CAC výstava Zasavje /SLO/ posudzovala Spela Briški Cirman /SLO/
 • Yordan de Pompadour-tr.ml. V1,Cajc
 • Nanette de Pompadour-tr.otv.V1,CAC
 • Tesoro de Pompadour-tr.str. V1,CAC,BOB !!! /maj.T.Kristovič/
 • Amor de Pompadour-tr.ml. V2 /maj. Tina Rajko/
 • Fouche de Pompadour-tr.puppy-VN 1
 • BIS-1.miesto Best puppy !!! /maj.T.Kristovič/
 • posudzovala Spela Briški Cirman /SLO/

NANETTE de Pompadour a YORDAN de Pompadour BIS-najkrajší pár 1. miesto !!! z desiatich párov rôznych plemien. posudzoval Gianfranco Bauchal /Taliansko/

31. 08. 2008 CAC dog show in Trbovlje /SLO/ Judge: Paul Stanton /Švédsko/
 • Yordan de Pompadour-junior class Excellent 1,Junior winner, BOB !!!
 • Nanette de Pompadour-open class Excellent 1,CAC
 • Fouche de Pompadour-puppy class very promissing 1 /owner T.Kristovič/
30. 08. 2008 CAC dog show Zasavje /SLO/ Judge: Spela Briški Cirman /SLO/
 • Yordan de Pompadour-junior class Excellent 1,Junior winner
 • Nanette de Pompadour-open class Excellent 1, CAC
 • Tesoro de Pompadour-intermedia class 1,CAC,BOB !!! /owner T.Kristovič/
 • Amor de Pompadour-junior class Excellent 2 /owner Tina Rajko/
 • Fouche de Pompadour-puppy class very promissing 1
 • BIS-1. place Best puppy !!! /owner T.Kristovič/
 • Judge: Spela Briški Cirman /SLO/

NANETTE de Pompadour and YORDAN de Pompadour BIS-Best Brace1!!! from 10 braces different breeds Judge: Gianfranco Bauchal /Italy/

Gallery


Medzinárodná výstava v Bratislave 2 x CACIB

16. 08. 2008 - posudzoval p. Guniš /SK/
Nanette de Pompadour-tr.otv. V1,CAC,CACIB, BOB
týmto splnila podmienky pre udelenie titulu ´´Slovenský šampion krásy´´

Flamengo de Pompadour-tr.šteniat VN
Francois de Pompadour-tr.šteniat VN
Emotion de Pompadour-tr.dorastu VN

17.08. 2008 - posudzoval p. Stefanescu Cristian /RO/
Nanette de Pompadour-tr.otv. V1,CAC,CACIB
Emotion de Pompadour-tr.dorastu VN

International dog show in Bratislava 2 x CACIB
16. 08. 2008- judge Mr. Guniš /SK/
Nanette de Pompadour-open class-Excellent 1,CAC,CACIB, BOB
she has fillfuled the title ´´Champion of Slovakia´´

Flamengo de Pompadour-baby class very hopeful
Francois de Pompadour-baby class very hopeful
Emotion de Pompadour-puppy class very hopeful

17.08. 2008 - Judge Mr. Stefanescu Cristian /RO/
Nanette de Pompadour-open class-Excellent 1,CAC,CACIB
Emotion de Pompadour-puppy class very hopeful

Gallery


08. 06. 2008

Medzinárodná výstava v Nitre, posudzoval pán Cochetti Francesco /Taliansko

 • Yordan de Pompadour---tr.ml. V1, Cajc, GRAND PRIX SLOVAKIA JUNIOR WINNER 2008 Splnil podmienky pre udelenie titulu Slovenský šampion krásy mladých
 • Caspian´s X-Files---tr.otv. V1, CAC
 • Claudia Cardinale de Pompadour---tr.dor. Veľmi nádejná 1 :-)))
 • Valentina de Pompadour---tr. ml. V1, Cajc, GRAND PRIX SLOVAKIA JUNIOR WINNER 2008 Splnila podmienky pre udelenie titulu Slovenský šampion krásy mladých. Spolumajiteľ: rod. Božiková
 • Xelavie de Pompadour---tr.ml. V 2, maj. Pilková Zuzana
 • BOB získala sučka Toymaker´s Buttercup, maj. Marianne Hansen /DK/

08. 06. 2008 International dog show in Nitra, judge Mr. Cochetti Francesco /Italy

 • Yordan de Pompadour---youth class Excellent 1, youth winner, GRAND PRIX SLOVAKIA JUNIOR WINNER 2008 He has now all for the title Junior champion of Slovakia.
 • Caspian´s X-Files---open class Excellent 1, CAC
 • Claudia Cardinale de Pompadour---puppy class Very hopefull 1 :-)))
 • Valentina de Pompadour---youth class, Excellent 1, youth winner, GRAND PRIX SLOVAKIA JUNIOR WINNER 2008 She has now all for the title Junior champion of Slovakia. Coowner fam.Božik.
 • Xelavie de Pompadour---Excellent 2, owner Pilková Zuzana
 • BOB has got a female Toymaker´s Buttercup, owner, Mrs. Marianne Hansen /DK/

Gallery


06. 06. 2008

Celoštátna výstava-SENEC, posudzoval pán Pichard Laurent / Švajčiarsko

 • Yordan de Pompadour---tr.ml. V1, Cajc
 • Caspian´s X-Files---tr.otv. V1, CAC
 • Valentina de Pompadour---tr. ml. V1, Cajc
 • Nanette de Pompadour---tr.otv. V2, R.CAC
 • BOB-získal psík Connection Austin Helaey, maj. Marianne Hansen /DK
 • Yordan de Pompadour---youth class Excellent 1, youth winner
 • Caspian´s X-Files---open class, Excellent 1, CAC
 • Valentina de Pompadour---youth class Excellent 1, youth winner
 • Nanette de Pompadour---open class, excellent 2, R.CAC
 • BOB-has got male Connection Austin Helaey, owner Marianne Hansen /DK

18. 05. 2008

MVP-Bratislava, posudzoval p.Matyáš /SK/

 • Sunshoo Imahigh Jack Gleniren---tr.otv. V1,CAC
 • Yonathan de Pompadour---tr.ml. V1,Cajc splnil podmienky pre udelenie titulu ´´Slovenský šampion krásy mladých´´ v rekordnom čase, tri výstavy, 3 x Cajc za 2 týždne !!!
 • Valentina de Pompadour---tr.ml. V 2
 • Loraine de Pompadour---tr.otv. V1, CAC, CACIB, BOB !!!
 • Xelavie de Pompadour---VD maj. Pilková Zuzana
 • Tesoro de Pompadour---tr. str. V2, R.CAC maj. Tinkara Kristovič

International dog show in Bratislava /SK/ judge Mr. Matyáš /SK/

 • Sunshoo Imahigh Jack Gleniren---open class Excellent 1, CAC
 • Yonathan de Pompadour---youth class Excellent 1, Youth winner he became Junior champion of Slovakia in a record time, three shows, three Youth winner in two weeks!!!
 • Valentina de Pompadou---youth class Excellent 2
 • Loraine de Pompadour---open class Excellent 1, CAC, CACIB, BOB !!!
 • Xelavie de Pompadour---youth class Very good, owner Mrs. Pilková Zuzana
 • Tesoro de Pompadour---middle class Excellent 2,R.CAC owner Ms. Tinkara Kristovič

17. 05. 2008

MVP-Bratislava, posudzovala p.Dolejšová /CZ/

 • Sunshoo Imahigh Jack Gleniren---tr.otv. V2, R.CAC
 • Yonathan de Pompadour---tr.ml. V1,Cajc
 • Valentina de Pompadour---tr.ml. VD
 • Loraine de Pompadour---tr.otv. V1, CAC, CACIB
 • Xelavie de Pompadour---VD maj. Pilková Zuzana
 • Tesoro de Pompadour---tr. str. V4 maj. Tinkara Kristovič
 • Mr. Lars Kalkerup a Connection Austin Healey---BOB!!! - GRATULUJEM, Mr. Lars Kalkerup :-)))

International dog show in Bratislava /SK/ judge Mrs. Dolejšová /CZ/

 • Sunshoo Imahigh Jack Gleniren---open class Excellent 2, R.CAC
 • Yonathan de Pompadour---youth class Excellent 1, Youth winner
 • Valentina de Pompadou---youth class Very good
 • Loraine de Pompadour---open class Excellent 1, CAC, CACIB
 • Xelavie de Pompadour---youth class Very good, owner Mrs. Pilková Zuzana
 • Tesoro de Pompadour---middle class Excellent 4 owner Ms. Tinkara Kristovič
 • Mr. Lars Kalkerup and Connection Austin Healey---BOB!!! - CONGRATULATION Mr. Lars Kalkerup :-)))

Gallery


10. 05. 2008

Špeciálna výstava, Spišská Nová Ves posudzovala p. Schwarzová /SK/

 • Sunshoo Imahigh Jack Gleniren---tr.otv. V1, CAC
 • Yonathan de Pompadour---tr.ml. V1,Cajc
 • Caspian´s X-Files---tr.otv. V1
 • Valentina de Pompadour---tr.ml. V1, Cajc
 • Loraine de Pompadour---tr.otv. V1, CAC

Special dog show---Spišská Nová Ves, judge Mrs. Schwarzová /SK/

 • Sunshoo Imahigh Jack Gleniren---open class Excellent 1, CAC
 • Yonathan de Pompadour---youth class 1,Youth winner
 • Caspian´s X-Files---open class Excellent 1
 • Valentina de Pompadour---Youth class Excellent 1, Youth winner
 • Loraine de Pompadour---Open class Excellent 1, CAC

Gallery


04. 05. 2008

Celoštátna výstava Banská Bystrica. Posudzoval p. Imrich Sopko

 • Sunshoo Imahigh Jack Gleniren---tr.otv. V1, CAC, BOB
 • Caspian´s X-Files---tr.str. V2, R.CAC
 • Yordan de Pompadour---tr.ml. V1, Cajc
 • Xelavie de Pompadour---tr.ml. V3 Majiteľka Zuzana Pilková
 • Čivava---Paris Zuzanin Raj---tr.ml. V 2

CAC dog show in Banská Bystrica. Judge Mr. Imrich Sopko /SK/

 • Sunshoo Imahigh Jack Gleniren---open class Excellent 1, CAC, BOB
 • Caspian´s X-Files---middle class Excellent 2, R.CAC
 • Yordan de Pompadour---youth class Excellent 1, Youth winner
 • Xelavie de Pompadour---youth class Excellent 3 Owner- Zuzana Pilková
 • Chihuahua---Paris Zuzanin Raj---youth class Excellent 2

Gallery


27. 04. 2008

CAC Dakovo Chorvátsko Posudzovala Tatjana Urek /SLO/ Gratulujem Tinkare Kristovič http://www.papijoni.com/ k vynikajúcim úspechom na výstave v Chorvátskom Dakove. Posudzoval Ivan Colaric (HR).

 • Jonathan de Pompadour---tr.šampionov V1, CAC Chorvátsky šampion !!!
 • Tesoro de Pompadour---tr. ml. V1, Cajc, BOB !!!
 • V záverečnej súťaži v IX. FCI skupine získal Tesoro ocenenie Res. BOG !!!

CAC DAKOVO (Croatia) Phenomenal success for the boys on the first outdoor show of the year. We came back happy and sunkissed.

 • TESORO DE POMPADOUR (junior) - exc.1, PRM, BOB, shortlisted in JUNIOR BIS and Res. BOG
 • JONATHAN DE POMPADOUR (champion) - exc.1, CAC

Toffee finished his CROATIAN JUNIOR CHAMPIONSHIP and Joni finished his CROATIAN CHAMPIONSHIP. Our breed and group judge was Ms. Tatjana Urek (SLO), Junior BIS judge was Mr. Ivan Colaric (HR).

Gallery


13.04.2008

medzinárodná výstava Wieselburg-Rakúsko, posudzoval p. Bierwolf /A/ Na moju veľkú radosť Dany zvíťazil napriek veľkej konkurencii.
 • D´Artagnan de Pompadour---tr.šam.--- V 1, CAC, CACIB, BOB !!!
 • Sunshoo Imahigh Jack Gleniren---tr.str.---V 2, R.CAC
 • Heléne Desiré de Pompadour---tr. šam.---V 2, R.CAC

International dog show in Wieselburg-Austria, judge Mr. Bierwolf /A/ I am very happy, my Dany won in a very hard competition.

 • D´Artagnan de Pompadour---Champion class--- Excellent 1, CAC, CACIB, BOB !!!
 • Sunshoo Imahigh Jack Gleniren---Middle class---Excellent 2, R.CAC
 • Heléne Desiré de Pompadour---Champion class---Excellent 2, R.CAC

Gallery


08. 04. 2008

Tesoro de Pompadour splnil podmienky pre udelenie titulu: Junior šampion Maďarska. Gratulujem Tinkara :-)) Ďakujem handlerke Vesna Šiško /SLO/ http://www.papijoni.com/ a www.tibetan-spaniel.net/

Tesoro de Pompadour become Hungary junior Champion. Congratulation Tinkara :-)) Thanks to handler Vesna Šiško /SLO/ http://www.papijoni.com/ and www.tibetan-spaniel.net/

Gallery


08. 04. 2008

Gratulujem k úspechu na výstave: Lenskaja Silvia Cristel /dcéra Jolly Joker de Pompadour /
majiteľka Elena Pavlova/Ru/

Moskva-Nutro,Vserossijskoj výstava
trieda šampionov V 1, CAC, BOB ,Champion RKF!!!!!!!

Congratulation to big success in show: Lenskaja Silvia Cristel /daughter of Jolly Joker de Pompadour /
Owner: Elena Pavlova/Ru/

Moscow-Nutro,Vserossijskoj dog show
Champion class Excellent 1, CAC, BOB ,Champion RKF!!!!!!!

Gallery


7. 04. 2008

GRATULUJEM pani Boženke Šťastnej k úžasnému víťazstvu BOG IX. FCI. V záverečnom kruhu sa Bastien Hroznový Kvet hrdo postavil na stupienok 1. miesto !!! Konečne raz aj Papillon mohol stáť na stupienku víťazov, mám z toho veľkú radosť. Ďakujem posudzovateľovi Leošovi Jančíkovy.

BOB again well earnd Bastien Hroznový Kvet Congratulation to his owner, Mrs. Božena Šťastná /CZ/ Bastien have done Grand Champion of Slovakia :-))

CONGRATULATION to Mrs. Boženka Šťastná to the winning of BOG IX.FCI. Bastien Hroznový Kvet was proud standing on the 1. place !!! At last could also a Papillon winn the BOG. I am really very happy. Thanks to the judge Leoš Jančík.

BOB,BOG Bastien Hroznový Kvet BOB,BOG Bastien Hroznový Kvet

Silvia Szabóová Loraine De Pompadour Silvia Szabóová Loraine De Pompadour

Foto: www.nitracanis.sk

30. 03. 2008

Celoštátna výstava v Nitre, posudzoval p. Leoš Jančík /CZ/ Papilloni:
 • Tesoro de Pompadour tr. ml. V1, Cajc JUNIOR ŠAMPION SLOVENSKA Majiteľka Tinkara Kristovič /SLO/
 • Sunshoo Imahigh Jack Gleniren tr. str. V1, CAC
 • Loraine de Pompadour tr. otv. V1, CAC
 • Xelavie de Pompadour tr.ml. VD2 Maj. Pilková Zuzana
 • Victoria de Pompadour tr. ml. VD3 Maj. Nemečková Sylvia
Čivava:
 • Paris Zuzanin Raj tr. ml. V1, Cajc
Junior Handling:
 • Silvia Szaboóvá a Loraine de Pompadour 1. miesto !!! Ďakujem Silvinka, bolo to krásne :-)))

BOB znovu a zaslúžene psík Bastien Hroznový Kvet Gratulujem majiteľke, pani Boženke Šťastnej /CZ/ Bastien týmto ukončil Grand šampiona Slovenska :-))

30. 03. 2008 National dog show in Nitra, judge Mr. Leoš Jančík /CZ/ Papillons:
 • Tesoro de Pompadour youth class Excellent 1, Junior winner JUNIOR CHAMPION OF SLOVAKIA Owner: Tinkara Kristovič /SLO/
 • Sunshoo Imahigh Jack Gleniren middle class Excellent 1, CAC
 • Loraine de Pompadour open class Excellent 1, CAC
 • Xelavie de Pompadour youth class Very good 2 Owner- Pilková Zuzana
 • Victoria de Pompadour youth class Very good 3 Owner Nemečková Sylvia
Chihuahua:
 • Paris Zuzanin Raj youth class Excellent 1, Youth winner
Junior Handling:
 • Silvia Szaboóvá and Loraine de Pompadour 1. place !!! My big thanks to Silvia, it was beautiful :-)))

BOB again well earnd Bastien Hroznový Kvet Congratulation to his owner, Mrs. Božena Šťastná /CZ/ Bastien have done Grand Champion of Slovakia :-))

Gallery


09. 03. 2008

Medzinárodná výstava psov-Graz-Rakúsko posudzovala p. Ingrid Ehold (A) Tesoro de Pompadour V1, CAC,CACIB, BOB GRATULUJEM !!! Ďakujem majiteľke Tinkare Kristovič a handlerke Vesna Šiško /SLO/

International dog show in Graz-Austria judge Mrs. Ingrid Ehold (A) Tesoro de Pompadour Excellent 1, CAC, CACIB, BOB. CONGRATULATION !!! My big thanks to his owner Tinkara Kristovič and to his handler Vesna Šiško /SLO/

Medzinárodná výstava v Chorvátsku-Zagrebe.

01. marca 2008

Lindatorps Oegonsten V 1 CAC CACIB BOS BOB majiteľ: Jutta Kalbermatter /Švajčiarsko Gratulujem Jutta, Oesten je naozaj veľmi pekný psík:-))

 • Nanette de Pompadour---V1,CAC,CACIB
 • D´Artagnan de Pompadour---V1,CAC,R.CACIB
 • Tesoro de Pompadour---V2 /majiteľ: Tinkara Kristovič/SLO
02. marca 2008

Lindatorps Oegonsten V 1 CAC CACIB BOS BOB majiteľ: Jutta Kalbermatter /Švajčiarsko Oesten znovu obhájil svoj titul BOB :-)) Gratulujem.

 • Nanette de Pompadour---V1,CAC,CACIB
 • D´Artagnan de Pompadour---V1,CAC,R.CACIB
 • Tesoro de Pompadour---V1,Cajc,Junior BOB /majiteľ: Tinkara Kristovič/SLO
01. 03. 2008 international dog show in Croatia-Zagreb.

Lindatorps Oegonsten Excellent 1 CAC CACIB BOS BOB owner: Jutta Kalbermatter /Schweiz My big congratulation, Oesten is really a nice Papillon :-))

 • Nanette de Pompadour---Excellent 1,CAC,CACIB
 • D´Artagnan de Pompadour---Excellent 1,CAC,R.CACIB
 • Tesoro de Pompadour---Excellent 2 /owner: Tinkara Kristovič /SLO
02. 03. 2008 international dog show in Croatia-Zagreb.

Lindatorps Oegonsten Excellent 1 CAC CACIB BOS BOB owner: Jutta Kalbermatter /Schweiz Oesten did it again, congratulation to Jutta :-))

 • Nanette de Pompadour---Excellent 1,CAC,CACIB
 • D´Artagnan de Pompadour---Excellent 1,CAC,R.CACIB
 • Tesoro de Pompadour---Excellent 1,Youth winner,Junior BOB /owner: Tinkara Kristovič/SLO

Gallery


16. 02. 2008

ll. výročná výstava vo Vrbovom bola vynikajúco zorganizovaná. Za príjemnú atmosféru sa chcem poďakovať celému vedeniu klubu čiváv a papillonov ale aj organizátorom rodine Šusterovej, http://www.dogsk.sk/ Najviac ma potešila prítomnosť mojich priateľov-majiteľov mojich odchovov. Na to, že niektorí boli na výstave prvý krát v živote, sme dopadli viac než dobre. Prajem im veľa radosti a elánu do ďalších výstav :-))

Víťaz výstavy a titul BISS, BOB, Primus Slovakia, Víťaz roka 2008 získala sučka /ch.+maj. p. Kupera: IZIF Joker Dog Gratulujem :-)))

Papilloni:
 • I.CH. D´Artagnan de Pompadour---tr.víť.---V 1, Víťaz roka 2008, Slovakia Primus, BOB
 • Michelangelo de Pompadour---tr.otv.---V 2 /maj. p. Michálik
 • Loraine de Pompadour---tr.otv.---VD / maj. p. Michálik
 • Xelavie de Pompadour---tr.dor.---VN 1,Best of Baby /maj. p. Pilková
 • Vivienne de Pompadour---tr.ml.---V /maj. p. Fidrichová
 • Unique Caspians de Pompadour---tr.ml.---VD /maj. p. Božik
 • Valentina de Pompadour---tr.ml.---V 2 maj. p. Božik handler: Tinkara Kristovič
Čivavy:
 • Kevin Zuzanin Raj---tr.otv.---V 1, Víťaz roka 2008, Slovakia Primus
 • Catherine de Pompadour---tr.otv.---VD
 • Desireé de Pompadour---tr.str.---VD
 • Dessaine de Pompadour---tr.str. VD

16. 02. 2008 The second annual show of Chihuahua and Papillon in Vrbove /SK/ was perfect orhanised. My big thanks belong to our club http://www.civavapapillon.sk/ and also to the family Šuster,who has organized this all http://www.dogsk.sk/ I was very happy to meet my friends with my offsprings. They have been first time in the dog show and they have done great work :-)) I wish them all a lot of success in next shows and a lot of fun with my puppies.

The winner of the show and the titles BISS, BOB, Primus Slovakia, Winner of the year 2008 became a female /breeder and owner Mr. Kuper : IZIF Joker Dog Big congratulation !!!

Papillons:
 • I.CH. D´Artagnan de Pompadour---winner class---Excellent 1, Winner of the year 2008, Slovakia Primus, BOB
 • Michelangelo de Pompadour---open class---Excellent 2 /owner Mr. Michálik
 • Loraine de Pompadour---open class---Very good / owner Mr. Michálik
 • Xelavie de Pompadour---Baby class---Very hopeful 1,Best of Baby /owner Mrs. Pilková
 • Vivienne de Pompadour---junior class---Excellent /owner Mrs. Fidrichová
 • Unique Caspians de Pompadour---junior class---Very good /owner Mr. Božik
 • Valentina de Pompadour---junior class---Excellent 2 /owner Mr. Božik handler: Tinkara Kristovič
Chihuahuas:
 • Kevin Zuzanin Raj---open class---Excellent 1, Winner of the year 2008, Slovakia Primus
 • Catherine de Pompadour---open class---Very good
 • Desireé de Pompadour---intermedia class---Very good
 • Dessaine de Pompadour---intermedia class---Very good

Gallery


10. 02. 2008

MVP-Brno/CZ posudzoval p. Rehánek

 • Caspian´s Goldfever---V2,R.CAC
 • Caspian´s X-Files---V1,CAC
 • Sunshoo Imahigh Jack Gleniren---V2,R.CAC
 • Nanette de Pompadour---V1,CAC,CACIB

International dog show-Brno/CZ Judge-Mr. Rehánek

 • Caspian´s Goldfever---Excellent 2,R.CAC
 • Caspian´s X-Files---Excellent 1,CAC
 • Sunshoo Imahigh Jack Gleniren---Excellent 2,R.CAC
 • Nanette de Pompadour---Excellent 1,CAC,CACIB

16. 2. 2008

Gratulujem Bärbel Lieblich ku výstavným úspechom Chopin de Pompadour.
Ďakujem taktiež Olge Skljarovej z Ukrajiny za úspešný handling.

Chopin de Pompadur became on 14.01.2008 the Russian Champion. My big thankd to his owner Bärbel Lieblich
Also my big thanks for handling to Olga Skljarova from Ukrajina

German Junior Champion
Austrian Junior Champion
German Bundesjugendsieger '05
Austrian Bundesjugendsieger 05
German Champion VK
German Champion VDH
Champion of Russia

26. 01. 2008 MVP-Trenčín, posudzovala p. Košťálová /CZ/

Gratulujem pani Šťastnej k víťazstvu, Bastien je nádherný psík :-)) Na tejto výstave ma najviac potešili úspechy mojich mladých odchovancov :-))

 • Bastien Hroznový Kvet-V1,CAC,CACIB, BOB /majiteľ-Božena Šťastná
 • Junior handling---Silvia Szabóová a Tesoro de Pompadour---2.miesto
 • Sunshoo Imahigh Jack Gleniren---tr.str. V 2,R.CAC
 • D´Artanan de Pompadour---tr.šam. V 3
 • Tesoro de Pompadour---tr.ml. V 1,CAJC /majiteľ-Tinkara Kristovič
 • Yonathan de Pompadour---tr.dor. Veľmi nádejný
 • Yordan de Pompadour---tr.dor. Veľmi nádejný
 • Nanette de Pompadour---tr.otv. V 1,CAC,CACIB
 • Vivienne de Pompadour---tr.ml. VD /majiteľ-Marcela Fidrichová
 • Viktoria de Pompadour---tr.ml. V 1,CAJC /majiteľ-Sylvia Nemečková

26. 01. 2008 International dog show-Trenčín, judge Mrs. Košťálová /CZ/
My big congratulation to Mrs. Šťastná to the BOB, Bastien is really very beautiful :-)) I am very happy to see my young dogs so successful :-))

 • Bastien Hroznový Kvet-Excellent 1,CAC,CACIB, BOB /owner-Božena Šťastná
 • Junior handling---Silvia Szabóová and Tesoro de Pompadour---2.place
 • Sunshoo Imahigh Jack Gleniren---intermediate cl.Excellent 2,R.CAC
 • D´Artanan de Pompadour---cham.cl. Excellent 3
 • Tesoro de Pompadour---youth cl. Excellent 1,Youth winner /owner-Tinkara Kristovič
 • Yonathan de Pompadour---puppy cl. Very hopeful
 • Yordan de Pompadour---puppy cl. Very hopeful
 • Nanette de Pompadour---open cl. Excellent 1,CAC,CACIB
 • Vivienne de Pompadour---youth cl. Very good /owner-Marcela Fidrichová
 • Viktoria de Pompadour---youth cl. Excellent 1,Youth winner /owner-Sylvia Nemečková

Gallery


12.-13. 01. 2008

sme strávili víkend v Slovinsku, v Ljubljane. Bol to veľmi náročný víkend, ale stálo to zato. Moji psíci sa umiestnili v silnej konkurencii viac než dobre. Najviac ma potešila účasť mojich ´´šteniatok´´ Voltaire a Tiffany. Vyrástli z nich krásni papilloni. Stretnutie s ich majiteľmi bolo veľmi príjemné :-))

12.01.2007 CACIB Ljubljana Slovinsko Posudzoval-Stefan Sinko /SLO/ 21 Papillonov

 • Sunshoo Imahigh Jack Gleniren-tr.str.-V2,R.CAC
 • D´Artagnan de Pompadour-tr.šam.-V4

12.01.2008 CAC Speialna klubová výstava Posudzoval-Andrew Brace /UK/23 Papillonov

 • Sunshoo Imahigh Jack Gleniren-tr.str.-VD
 • D´Artagnan de Pompadour-tr.šam.-V2R.CAC

13.01.2008 CACIB Tromostovje (Slovinsko) Posudzoval- Hans Müller Švajčiarsko, 23 Papillon's Toto bol náš deň :-))

 • Tiffany de Pompadour-tr.ml.-V1,Cajc /majiteľ-Mojca Vojska-SLO/
 • Voltaire de Pompadour-tr.ml.-V2 /majiteľ-Luka Godnič-SLO/
 • Sunshoo Imahigh Jack Gleniren-tr.str.-V1,CAC
 • D´Artagnan de Pompadour-tr.šam.-V1,CAC,CACIB, BOB !!!

12.-13. 01. 2008 we have spend weekend in Slovenia-Ljubljana. There have been a lot of beautiful Papillons and my dogs have been successful. I was very happy to see my ´´puppies´´. They became beautiful papillons. To meet the owners of my puppies was very nice :-))

12.01.2007 CACIB Ljubljana Slovenien Judge- Stefan Sinko Slovenia, 21 Papillons

 • Sunshoo Imahigh Jack Gleniren-intermedia cl.-Excellent 2,R.CAC
 • D´Artagnan de Pompadour-champion cl.-Excellent 4

12.01.2008 CAC Special club show Judge-Andrew Brace /UK/ 23 Papillos

 • Sunshoo Imahigh Jack Gleniren-intermedia cl.-Very Good
 • D´Artagnan de Pompadour-champion cl.-Excellent 2, R.CAC

13.01.2008 CACIB Tromostovje (Slovenia) Judge- Hans Müller Schweiz, 23 Papillons This was our day :-))

 • Tiffany de Pompadour-youth cl.-Excellent1,Youth winner /owner-Mojca Vojska-SLO/
 • Voltaire de Pompadour-youth cl.- Excellent 2 /owner-Luka Godnič-SLO/
 • Sunshoo Imahigh Jack Gleniren-Excellent 1,CAC
 • D´Artagnan de Pompadour-Excellent 1,CAC,CACIB, BOB !!!


Archív/Archive

2010
2007
2006